Disclaimer

Kliniek het Bolwerk betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website, doch wanneer er onverhoopt onjuistheden zouden staan in de artikelen en andere zaken die op onze website worden vermeld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen.

Dit is eveneens van toepassing voor de links op deze website die verwijzen naar de websites van derden, daar wij geen invloed hebben op de informatie die via deze websites wordt verstrekt.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet je dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Kliniek het Bolwerk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Kliniek het Bolwerk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Kliniek het Bolwerk beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Kliniek het Bolwerk kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Kopiëren of overnemen van tekst of beeldmateriaal van deze website is niet toegestaan.

Stel hier je vraag

Zodat je goed voorbereid bent